Αναρτήσεις

Απρίλιος 1957 : Αλληλογραφία του Διγενή με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Αθήνα. Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Μακαρίου

Απρίλιος 1957 : Αλληλογραφία του Διγενή με το Ελληνικό Προξενείο στη Λευκωσία και τον Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Αβέρωφ, για το ζήτημα καταπαύσεως του Αγώνα.

Γεώργιος Βιζυηνός, “Το πτωχόν της Κύπρου”