Αναρτήσεις

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ : Παρουσίαση του βιβλίου του Αθανασίου (Θάσου) Κ. Σοφοκλέους, με τίτλο «Χρόνια Οδύνης. Το χρονικό ενός ισοβίτη της ΕΟΚΑ στις φυλακές της Αγγλίας».

Σπίτι της Κύπρου : «Διά ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου Λογοτεχνικές Αποτυπώσεις του Κόσμου της Κύπρου»

3 ΜΑΙΟΥ 1956 : Ο Χάρντιγκ επικηρύσσει τον Διγενή με 10.000 λίρες.

ΒΙΒΛΙΟ : ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗ