7 Ιουνίου 1957 : Οι Βρετανοί συνεχίζουν τις προσπάθειες για να φύγει ο Διγενής από την Κύπρο.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Οι Βρετανοί αποικιοκράτες συνέχιζαν τις προσπάθειές τους για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να εκδιώξουν τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ, από την Κύπρο.
Στις 7 Ιουνίου 1957 ο αποικιακός Γραμματέας Ρενταγουαίη επισκέφθηκε την Μόρφου και εκεί προσπάθησε να πείσει τον Δήμαρχο Πολύκαρπο Νικολόπουλο να ειδοποιήσει τον Διγενή να φύγει από την Κύπρο χωρίς, μάλιστα, να το ξέρει ο Μακάριος που βρισκόταν στην Αθήνα. Ο Αρχηγός του Αγώνα παρέμενε, όμως πάντα σταθερός στις θέσεις του. Γράφει ο Διγενής για αυτές τις προσπάθειες απομάκρυνσής του από την Κύπρο:
«Συνεπεία των εκάστοτε αιτήσεων περί απομακρύνσεώς μου εκ Κύπρου, ίσως και ένεκα επισήμων διαβημάτων της Βρεττανικής Κυβερνήσεως παρά τη Ελληνική Κυβερνήσει και λόγω της αμετακλήτου αποφάσεώς μου να μην εγκαταλείψω την Κύπρον, εφ’ όσον δεν ελύετο το Κυπριακόν, συμφώνως προς τους πόθους του Ελληνικού Κυπριακού λαού, την οποίαν απόφασιν εγνώριζεν η Ελληνική Κυβέρνησις – η τελευταία απήντησε δι’ εκπροσώπων της ότι «δεν εξαρτάται ούτε από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ούτε από τον Μακάριον, να εγκαταλείψη την Νήσον ο ΔΙΓΕΝΗΣ, καθ’ όσον ούτος ενεργεί κατ’ ιδίαν κρίσιν».
Ο Γεώργιος Γρίβας πληροφορήθηκε ότι γύρω στα μέσα Ιουνίου 1957 υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ του Στρατάρχη Χάρτινγκ και του αποικιακού Γραμματέα Ρενταγουαίη σχετικά με του που βρίσκεται ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ. Ο Χάρτινγκ πίστευε ότι ο Διγενής βρισκόταν στην Κύπρο, ενώ ο Ρενταγουαίη επέμενε ότι είχε μεταβεί στην Ελλάδα για να έχει διαβουλεύσεις με τον Αρχ. Μακάριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά του Αρχηγού, επικρατούσε περισσότερο η άποψη του Γραμματέα Ρενταγουαίη.Πηγή :
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59  Εκδόσεις Πελασγός  Αθήνα 2013


Σχόλια