ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ- ΔΙΓΕΝΗ

Στις 19 Μαρτίου 1959 στις 5 το απόγευμα το Γεώργιος Γρίβας – Διγενής πήγε στα ανάκτορα  σε ειδική ακρόαση ο Βασιλιάς Παύλος του απένειμε τα παράσημα: Τον Ταξιάρχην του Αριστείου Ανδρείας και τον Μεγαλόσταυρον του βασιλικού τάγματος Γεωργίου του Α΄.
Ο Γεώργιος Γρίβας – Διγενής ήταν ο τέταρτος Έλληνας που θα παραλάμβανε τον Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας μετά τον στρατάρχη Παπάγο, τον αντιστράτηγο Βεντήρη και τον ναύαρχο Σακελλαρίου.

Επίσης την ίδια ημέρα υπογράφτηκε στα ανάκτορα το διάταγμα της προαγωγής του αντισυνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα στο βαθμό του αντιστρατήγου.

Σπύρος Δημητρίου

Σχόλια