30 Ιουλίου 1959. Σαν σήμερα δημοσιεύθηκαν οι δηλώσεις του ΔΙΓΕΝΉ που διαχώρισε την θέση του έναντι των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή


Σαν σήμερα στις 30 Ιουλίου 1959 ο Διγενής έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά διαχώρισε την θέση του από τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου οι σχέσεις Μακαρίου και Γρίβα είχαν οξυνθεί και αυτό έγινε ιδιαίτερα έντονο μετά τον λόγο που είχε εκφωνήσει ο Μακάριος στις 26 Ιουλίου στο χωριό Άγ. Νικόλαος και που εμμέσως πλην σαφώς είχε ζητήσει από τον στρατηγό να απέχει από κάθε ανάμειξη στην ακολουθητέα πορεία των συμφωνιών για την Κύπρο.
Την ίδια μέρα υπήρξε συνέντευξη του Έλληνα ΥΠΕΞ. Ε. Αβέρωφ στον κυπριακό τύπο που μεταξύ άλλων απάντησε και για την όξυνση των σχέσεων μεταξύ Διγενή και Μακαρίου κρατώντας αποστάσεις.
Επιστέφοντας από το Πόρτο Xέλι, στις 27 Ιουλίου 1959 ο Γεώργιος Γρίβας ξεκαθάρισε την θέση του απέναντι στις συμφωνίες Ζυρίχης –Λονδίνου. Η ανακοίνωσή του δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο την Πέμπτη 30 Ιουλίου 1959 και ήταν η εξής:
«Δεν πρόκειται να κατέλθω εις αντεγκλήσεις με τους υπευθύνους των συμφωνιών του Λονδίνου, οι οποίοι επιζητούν να συγκαλύψουν τας ευθύνας των με τον δημιουργηθέντα θόρυβον.
Το Έθνος επί τη βάσει αυθεντικών στοιχείων τα οποία θα θέσω προσεχώς υπ’ όψιν του, θα διαφωτισθή επί του Κυπριακού δράματος και θα αποκαλυφθούν αι καταβαλλόμεναι προσπάθειαι συγκαλύψεως των ευθυνών και της ιστορικής αλήθειας.
Αυτήν την στιγμήν επιθυμώ μόνον :
1) Να διαχωρίσω τας ευθύνας μου απέναντι της Ιστορίας και του Έθνους επί των
συμφωνιών, αι οποίαι υπεγράφησαν χωρίς να ερωτηθώ και των οποίων έλαβον γνώσιν μόνον μετά την υπογραφήν των και εν αρχή μάλιστα τμηματικώς και με ανακριβείς προς εμέ ανακοινώσεις, ως προς ορισμένα σημεία δυνάμενα να προκαλέσουν την αντίδρασήν μου. Παρά ταύτα τας συμφωνίας αυτάς οι εν Κύπρω εκπρόσωποι των υπογραψάντων τούτας από Ελληνικής πλευράς μου εζήτουν επιμόνως και κατ’ επανάληψιν να αναγνωρίσω δι’ ανακοινώσεώς μου.
Ιδιαιτέρως διαχωρίζω τας ευθύνας μου ως προς τον τρόπον ερμηνείας και εφαρμογής των συμφωνιών, λόγω της επιδεικνυομένης ασυγγνώστου υποχωρητικότητος έναντι των αγγλο-τουρκικών αξιώσεων. Τονίζω ότι ως προς ωρισμένον σημείον των συμφωνιών, μοι εδηλώθη, το πρώτον, μετά την εις Ελλάδα επάνοδόν μου, ότι υπάρχουν π ρ ο φ ο ρ ι κ α ί δεσμεύσεις.
2)Να πληροφορήσω τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, με την γνώριμον εις αυτόν ειλικρίνειάν μου, περί των κινδύνων τους οποίους διατρέχει να εμπλακή εις τα δίκτυα της συνωμοσίας, η οποία εξυφαίνεται γύρω του, δια να τον καταστήσουν συνένοχον της επικυρώσεως των συμφωνιών τούτων οι συνεργάται των Αγγλοτούρκων, επιρρίπτοντες επί των ώμων αυτού τας ιδίας αυτών ευθύνας έναντι του Έθνους.
3)Να δηλώσω κατηγορηματικώς ότι θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις δια να ματαιώσω τας εθνικώς επιζημίους προσπαθείας δια την υποδούλωσιν του Κυπριακού λαού».
Την ίδια μέρα στα γραφεία του στη Διδότου ο Διγενής δέχθηκε αντιπροσωπεία 50 δασκάλων από την Κύπρο, μια αντιπροσωπεία 70 δημοσίων υπαλλήλων της Κύπρου οι οποίοι του πρόσφερα ένα ασημένιο κύπελλο ως ένδειξη τιμής, τον επισκεύθηκε μια επιτροπή του Λυκείου του Πεδουλά και όλοι δήλωσαν ότι παραμένουν πιστοί στον αγώνα και στον εθνικό στόχο που εκείνος χάραξε.
Αργότερα τον επισκέφτηκε πολυμελής αντιπροσωπεία αγωνιστών της ΕΟΚΑ με τους οποίους είχε εκτεταμένη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στο νησί. Οι αγωνιστές των διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα δίπλα του παρά το πλευρό του σε ότι ο ίδιος τους χρειασθεί
.

Πηγή:
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ των Αθηνών 28-29-30 Ιουλίου 1959.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου