ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1956 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Στις 7 Αυγούστου 1956 ο Αρχηγός πληροφορήθηκε ότι η απονομή χάριτος για τους τρεις μελλοθανάτους αγωνιστές απορρίφθηκε, οπότε έδωσε εντολή να γίνουν δολιοφθορές σ’ όλη την Κύπρο ως αντίποινα.
Γι αυτές τις ενέργειες γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ:
«..Την εσπέραν της 7ης Αυγούστου προσεβλήθησαν υπό των ημετέρων στρατιωτικαί βάσεις εις Ακρωτήρι (ΡΑΦ), Επισκοπήν, Δεκέλειαν, Κερύνειαν, Αμμόχωστον και Άνω Παναγιάν Πάφου. Ετέρα σειρά δολιοφθορών εξετελέσθη μετά τον απαγχονισμόν των τριών πατριωτών, ως αντίποινα, εις Γκάρρισσον Κλάμπ Λευκωσίας, παρά την είσοδο του λιμένος Αμμοχώστου, εις ΝΑΑΦΙ Λευκωσίας και Λάρνακος, εναντίον στρατιωτικού αυτοκινήτου εν Λεμεσώ το οποίον κατεστράφη τελείως, εναντίον ετέρου περιπολικού αυτοκινήτου ωσαύτως εν Λεμεσώ, εναντίον εξοχικού στρατιωτικού κέντρου εν Λάρνακαι κ.λ.π. Σημειωτέον, ότι ουδεμίαν των ανωτέρω δολιοφθορών μετά την εκτέλεσιν των θανατοποινιτών ανήγγειλεν ο ραδιοσταθμός Κύπρου».

Πηγή :
Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.

Σχόλια