18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ «ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΡΕΜΜΟΥΣ»

Δρ. Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή
Από τις αρχές Απριλίου ο αγγλικός στρατός είχε στόχο τις μεγάλες επιχειρήσεις στο Τρόοδος και τον Πενταδάκτυλο. Ο Στρατάρχης Χάρντιγκ ενίσχυσε το στρατό του με κομάντος και αλεξιπτωτιστές αλλά και πολεμικό υλικό όπως μικρά αεροπλάνα, ελικόπτερα για μεγαλύτερο ελιγμό στα βουνά της Κύπρου αλλά και τεθωρακισμένα για μάχες με τους αντάρτες.
Ο Διγενής είχε πάρει τα μέτρα του, όπως γράψαμε, για να αντιμετωπίσει τους σχεδιασμούς των αποικιοκρατών, αραιώνοντας τις ομάδες του στην περιοχή Κύκκου-Τηλλυρίας-Μαραθάσας. Το ίδιο έκανε και στην περιοχή της Πάφου για να μπορεί να έχει εύκολη την μετακίνηση ανάμεσα στα δυο μέρη.
Στα μέσα Απριλίου έφτασαν πληροφορίες στον Αρχηγό για επικείμενες επιχειρήσεις στην περιοχή Ξηρού-Λεύκας-Κύκκου. Αποφάσισε να μετακινήσει τις δυο αντάρτικες ομάδες της περιοχής στις οποίες ήταν και ο ίδιος το βράδυ της 18ης Απριλίου, και μετά από κοπιώδη πορεία έφτασαν στη περιοχή βόρεια των «Μαύρων Κρεμμών» κοντά στην κοιλάδα των Κέδρων. Γράφει ο Διγενής στα Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 :
«Περί τα τέλη Απριλίου 1956 είχομεν πληροφορίες ότι προπαρασεκυάζοντο
επιχειρήσεις του στρατού εις την περιοχήν Λεύκας-Ξηρού-Κάμπου-Μονής Κύκκου. Έλαβον την απόφασιν να εκκενώσω την ανωτέρω περιοχήν εκ των δυο ανταρτικών ομάδων, αίτινες ευρίσκοντο εντός αυτής. Πρός τούτο εκινήθημεν μετ’ αυτών εν καιρώ νυκτός, την 18ην Απριλίου, και κατόπιν συνεχούς 24ωρου δυσκόλου πορείας εφθάσαμεν εις περιοχήν ΝΑ της κοιλάδος των Κέδρων, βορείως των Μαύρων Γκρεμνών. Μια μικρά ομάς, εκ τεσσάρων ανδρών, των ανωτέρω ανταρτικών ομάδων, προωθήθη δια Κάμπον προς Λουτρόν, όπου θα έστηνεν ενέδραν, μελετηθείσαν ήδη, και εν συνεχεία θα κατηυθύνετο προς Πύργον και Μαύρες Συκιές, όπου θα ηνούτο με την εκεί ετέραν ανταρτικήν ομάδα Τηλλυρίας, εν αναμονή νεωτέρων διαταγών. Επί τη προβλέψει, οτι πιθανόν να απεκοπτόμην εντός ερευνωμένης περιοχής και να έχανα τον απ’ ευθείας σύνδεσμον μετά των τομέων, έδωσα προς τούτους οδηγίας συμπεριφοράς των και ιδιαιτέρως εξουσιοδότησα τον επί κεφαλής των συνδέσμων εις περίπτωσιν ευρειών ερευνών στρατού και αποκλεισμού μας, όπως δώση εντολήν εντόνου δράσεως εις τας πόλεις και την ύπαιθρον, προς αντιπερισπασμόν του αντιπάλου και απορρόφησιν των στρατευμάτων του».

Πηγές :
: Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.
Νίκου Παπαναστασίου ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΔΗΣ ΤΟ «ΑΓΡΙΝΟ» ΤΗΣ ΕΟΚΑ Εκδόσεις Προσωπική Λευκωσία 2009.

Σχόλια