ΒΙΒΛΙΟ : ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΑΒΑΣ ΧΡΙΣΤΗΣ επιλογή απο το έγο του

Η πλούσια δράση του Κερυνειώτη Σάβα Θ. Χρίστη(1887-1973) δικηγόρου, λόγιου, πρωτοπόρου δημοτικιστή και διαφωτιστή απλώνεται στις έξι πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα.
Δούλεψε σε πολλά επίπεδα για την προκοπή του τόπου του, ακούραστα, με αφοσίωση και αυταπάρνηση που ισάξιά του δύσκολα συναντά κανείς....
Δίνει αδιάλειπτα το "παρών" του ως μέλος του Εθναρχικού Συμβουλίου και του Γραφείου Εθναρχίας απο το 1912, μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
Απο τη δεκαετία του 1940 αναμιγνύεται ενεργά στο κίνημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Θρησκευτικών Ορθοδόξων Ιδρυμάτων(Π.Ο.Θ.Ο).Είναι στην κεντρική παγκύπρια επιτροπή και γενικός υπεύθυνος στην μητροπολιτική επαρχία της Κερύνειας προσπαθώντας να καλλιεργήσει τα πατριωτικά αισθήματα της νεολαίας. Πολλοί ήρωες του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α έχουν βεί απο τις τάξεις ορθοδόξων ιδρυμάτων που ίδρυσε και καθοδηγούσε...

ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΜΑΣ  ΣΑΒΑΣ ΧΡΙΣΤΗΣ επιλογή απο το έγο του
(Επιμέλεια Ρήνα Κατσελλή, Σύμβουλος Έκδοσης  Θεοφανώ Δ. Κυπρή)

Εκδόσεις  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Λευκωσία  2005


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια