Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου-Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών ΕΚΘΕΜΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών έχει επιλέξει να σας παρουσιάσει ως έκθεμα του μήνα Ιουνίου 2015 μια "αουρία" (πιθανόν από τη λέξη ανεμούριο, ανεμουρίδα), δηλαδή σκιάχτρο για τον 
εκφοβισμό των πουλιών (Α.Μ. 2919). Το συγκεκριμένο αντικείμενο προέρχεται από το χωριό Λυσός της Πάφου και είναι κατασκευή του Παναγιώτη Ιωάννου Παναγιωτίδη.
Το σκιάχτρο αυτό διαφέρει από τα γνωστά σκιάχτρα και χρησίμευε σύμφωνα με το αρχείο του Μουσείου, ως φόβητρο των πουλιών από τις συκιές. Είναι κατασκευασμένο από τμήμα της σφαιρικής γάστρας  της κολοκύθας (κολοτζιού), κομμάτια ξύλου, καλάμια και αμύγδαλα. Στο εσωτερικό φέρει ξύλινο μηχανισμό, πιθανόν για να στερεώνεται στο δέντρο, ενώ στην μπροστινή πλευρά είναι τοποθετημένα δυο κομμάτια ξύλου στον τύπο κεραίας, τα οποία με το φύσημα του ανέμου κινούνταν και μετακινούσαν τα δύο αμύγδαλα, τα οποία προκαλούσαν θόρυβο για να τρομάξουν τα πουλιά.
Η κατασκευή αυτή προβάλλει μέσα από την παράδοσή μας, ως ένα έξοχο παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών και ανάδειξης της ευρηματικότητας που χαρακτήριζε τους Κύπριους στην καθημερινή τους ζωή, θέμα το οποίο πραγματεύτηκε και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου για τη Διεθνή Ημέρα και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες και νέες δωρεές αποταθείτε στο τηλ. 22432578.
Επιμ. Κειμένου: Άντρη Θεοφάνους, Μέλος Συνδέσμου «Φίλοι του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου».
Ελένη Χρίστου, Μέλος ΔΣ Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
Πηγές:
-Αρχείο Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου-Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Σχόλια