ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – Τετάρτη 13 ΜΑΪΟΥ 2015 – 20:00 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ως Αληθώς – η Ζωή της Χαρίτας Μάντολες»


Σχόλια