Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν : Κύπριοι φιλόσοφοι στὴν Ἀθήνα τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς: Ἡ σχολὴ τῶν ΣτωϊκῶνἩ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
σᾶς προσκαλεῖ τὴν Τετάρτη 22 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 19:00
στὴ διάλεξη τῆς δρoς Αἰκατερίνης Λεύκα μὲ θέμα:

Κύπριοι φιλόσοφοι στὴν Ἀθήνα τῆς
ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς: Ἡ σχολὴ τῶν Στωϊκῶν


Τὴν ὁμιλήτρια θὰ καλωσορίσει
ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν,
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου
καὶ θὰ παρουσιάσει στὸ κοινὸ
ὁ Πρόεδρος τῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας Κύπρου,
δρ Κλεῖτος Ἰωαννίδης.

Ἡ διάλεξη θὰ λάβει χώρα στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
(Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου).
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση.

Σχόλια