ΒΙΒΛΙΟ : ΚΩΣΤΑ Α. ΠΗΛΑΒΑΚΗ Η ΛΕΜΕΣΟΣ Σ΄ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Η εργασία του εξαιτερικού Φιλολόγου και Καθηγητή Κώστα Α. Πηλαβάκη, καλύπτει ένα αιώνα ζωής της Λεμεσού(1830-1930) εκτεινόμενη και πέραν των ορίων αυτών με εμβόλιμες ενθεματικές παρεμβάσεις ή παρενθέσεις όπου θεωρεί τούτο αναγκαίο. Η περίοδος αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η πιο σημαντική και πιο ενδιαφέρουσα. Η Λεμεσός απο ασήμαντη πολίχνη εξελίσσεται σε αξιοζήλευτο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νησιού, ζωντανό, δραστήριο και ακμάζον. Με αξιόλογη πνευματική δράση "Το χωρίο γίνεται πόλη", σημειώνει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας.

Κώστα Α. Πηλαβάκη : Η Λεμεσός σ΄άλλους καιρούς

Εκδόσεις ΟΝΗΣΙΛΟΣ   Λεμεσός 1997


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια