Φωτογραφία και Μετάλλιο του Λουκά Ιωάννη Κυριάκου Κεφαλά εθελοντή στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο


Ο Λουκά Ιωάννης Κυριάκου γεννήθηκε στο Παλαιχώρι. Ως πιθανή χρονολογία φέρεται το 1902. Γονείς του ήταν οι Κυριάκος Λουκά και Παρασκευού Παντελή. Με την σύζυγος του Ξενού Μηνά απέκτησαν τον Ανδρέα, Κυριάκος, Νικόλα, Γεώργιο, Νίκη, Ευρυδίκη, Μαρούλα και Χαρίτα. Μαρτυρία Νικόλα Ι. Λουκά: "Ο πατέρας μου μου έλεγε ότι πήρε μέρος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στα μέρη της Μακεδονίας, όπου τον είχε πάρει ο πατέρας του σε ηλικία 16 μόλις ετών. Θυμάμαι ένα παράσημο με το οποίο παρασημοφορήθηκε ο πατέρας μου κατά τον πόλεμο αυτό". Μαρτυρία Ευρυδίκης Βαγιανού: "Από αφηγήσεις του πατέρα μου, Ιωάννη Κυριάκου Λουκά, ο πατέρας του γύρισε από τον πόλεμο από το 1918. Στην Κύπρο επικρατούσε μεγάλη πείνα.
Επέστρεψε πίσω στα μέρη της Μακεδονίας παίρνοντας μαζί του και τον πατέρα μου που ήταν τότε μόλις 16 χρονών. Μαζί πολέμησαν ως το 1920 σε μέρη δύσβατα. Στον πόλεμο αυτό παρασημοφορήθηκε και έχω το παράσημο του". Μαρτυρίες που αναρτήθηκαν από το βιβλίο: Ψιλλίτα-Ιωάννου, Παναγιώτα, 1997. Κραυγή ελευθερίας: Παλαιχώρι 1901-1974. Λευκωσία, σελ. 7 

www.europeana1914-1918.eu

Σχόλια