ΒΙΒΛΙΟ : Πέτρου Βασίλειος ΜΑΥΡΑ ΜΠΕΡΕ / ΜΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΗΣ - Η δράση της 21 ΕΑΝ το καλοκαίρι του 1974

<<......Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στις μαύρες εκείνες μέρες, όπως αποτυπώνονται μέσα από τα βιώματα των Μαυροσκούφηδων της πρωτοιδρυθείσας Μονάδας των Τεθωρακισμένων της Ε.Φ.
Παράλληλα η καταγραφή των γεγονότων είναι αποτέλεσμα επιστημονικής ιστορικής μελέτης, έτσι μπορεί κάποιος να δει και τη λεπτομερέστερη μέχρι σήμερα προσέγγιση, της μόνης αρματομαχίας των Ελληνικών Τεθωρακισμένων.
Το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εγχειρίδιο εμπειριών πολέμου και στρατιωτικών διδαγμάτων για τους σύγχρονους Μαυροσκούφηδες.....>>

Πέτρου Βασίλειος ΜΑΥΡΑ ΜΠΕΡΕ / ΜΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΗΣ - Η δράση της 21 ΕΑΝ το καλοκαίρι του 1974
Εκδόσεις Προσωπική  Λευκωσία  2014

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια