ΒΙΒΛΙΟ : Αλέξη Αλέκου "1948: Ο Ελληνικός Εμφύλιος και η Κύπρος".

: Αλέξη Αλέκου "1948: Ο Ελληνικός Εμφύλιος και η Κύπρος".

Εκδόσεις POWER PUBLISHING LTD    Λευκωσία 2012

Το βιβλίο επιχορηγήθηκε απο τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου με το ποσό των 3000 Ευρώ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια