ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : Επιστημονικό συμπόσιο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και Βασίλης Μιχαηλίδης,


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014

09:15 - 10:00 Ἐγγραφὴ Συνέδρων
10:00 - 10:20 Ἐναρκτήρια τελετὴ
Καλωσόρισμα ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν,
δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου
Κήρυξη ἐργασιῶν Συμποσίου ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Λήδρας καὶ
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, κ.Ἐπιφανίου


Α' Πρωϊνὴ Συνεδρία
Συντονιστές: Μιχάλης Πιερῆς, Ἰωάννης Ἠλιάδης
10:20 - 10:35 Πέτρος Παπαπολυβίου, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου, Τὰ


ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ στὴν Ἀθήνα
(1872) ὡς πρότυπο γιὰ τὶς κυπριακὲς «τελετουργίες μνήμης» γιὰ τὸν
ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ στὴν πρώιμη Ἀγγλοκρατία (1878-1909).
10:35 - 10:50 δρ Ἐλευθέριος Ἀντωνίου, Κοινωνιολόγος, Τὸ ζήτημα τῆς καταγωγῆς
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ μέσα ἀπὸ μία νέα θεωρητικὴ προσέγγιση
10:50 - 11:05 Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς
καὶ Ρωμηοσύνη
11:05 - 11:20 Κωστὴς Κοκκινόφτας, Ἐρευνητὴς Κέντρου Μελετῶν Ἱ. Μ. Κύκκου,
Βασίλης Μιχαηλίδης καὶ ὁ Φώτης Κόντογλου.
11:20 - 11:35 Συζήτηση

11:35 - 12:00 Διάλειμμα μὲ καφὲ

Β' Πρωϊνὴ Συνεδρία
Συντονιστές: Χαρ. Χοτζάκογλου, Πέτρος Παπαπολυβίου
12:00 - 12:15 Μιχάλης Πιερῆς, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητήματα
ἐκδοτικῆς καὶ ἠθικῆς στὸν Βασίλη Μιχαηλίδη
12:15 - 12:30 δρ Ἰωάννης Ἠλιάδης, Διευθυντὴς Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἱδρύματος
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’: Ὁ ζωγράφος Βασίλης Μιχαηλίδης
12:30 - 12:45 Ἀλέξης Μιχαηλίδης, Ἐρευνητής: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ ἡ
Λάρνακα τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη
12:45 - 13:10 Συζήτηση

13:10 - 15:40 Γεῦμα συνέδρων

Α' Ἑσπερινὴ Συνεδρία
Συντονιστές: Ἐλ. Ἀντωνίου, Ἀλέξης Μιχαηλίδης
15:45 - 16:00 Κώστας Νικολαΐδης, Φιλόλογος: Ἡ 9η Ιουλίου 1821 στὸν Βασίλη
Μιχαηλίδη καὶ στὸν Δημήτρη Λιπέρτη
16:00 - 16:15 Εὐτυχία Γεωργίου, ὑποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου: Γλώσσα καὶ
ποιητικὴ αὐτογνωσία. Ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης καὶ ἡ κυπριακὴ διάλεκτος
16:15 - 16:30 Σταματία Λαουμτζῆ, δρ Φιλολογίας: “...καὶ ὁ τεχνίτης παράφορα ἀδικεῖται",
ὁ ποιητὴς Θεοδόσης Νικολάου ἀνθολόγος καὶ κριτικὸς ἀναγνώστης τοῦ
ἔργου τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη
16:30 - 16:45 Μίμης Σοφοκλέους, Ἐπιστημονικὸς Διευθυντὴς Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λεμεσοῦ
Τὸ ποίημα «Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ Κύπρου». Οἱ ἐποχές του καὶ οἱ
φωνὲς ποὺ ἀκούγονται μέσα του.
16:45 - 17:05 Συζήτηση

17:05 - 17:25 Διάλειμμα μὲ καφὲ

17:25 Παράλληλες Ἐκδηλώσεις

Ἔκθεση Κειμηλίων Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἱδρύματος
Μακαρίου Γ’, Κειμηλίων τοῦ 1821 ἀπὸ τὶς Συλλογὲς τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν
Σπουδῶν καὶ ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη ἀπὸ τὴν Ἱ.Μητρόπολη Κιτίου
«Ἡ Ρωμιοσύνη ἔν φυλὴ συνότζιαιρη τοῦ κόσμου»

Μέλη τοῦ Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) θὰ παρουσιάσουν
ὁρισμένες σκηνὲς ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ παράσταση, ἡ ὁποία παίζεται ἀπὸ τὸ 2001. Ἡ
σκηνικὴ διδασκαλία εἶναι τοῦ Μιχάλη Πιερῆ καὶ ἡ μουσικὴ τοῦ Εὐαγόρα Καραγιώργη.

Ἔκθεση Γραμματοσήμων τῆς Κυπριακῆς Φιλοτελικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Κυπριανὸ - Βασίλη Μιχαηλίδη καὶ τὸ 1821

Μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Πολιτιστικῶν Ὑπηρεσιῶν
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ

Σχόλια