ΒΙΒΛΙΟ : "Πως έζησα τ ο δ ρ ά μ α των α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ω ν " , τ ο υ α ε ί μ ν η σ τ ο υ Π α π α ν τ ώ ν η Ε ρ ω τ ο κ ρ ί τ ο υ

Πρόλογος από τ η ν Πρόεδρο τ ο υ Σ . Ι . Μ . Α .Ε
κ α Κ λ α ί ρ η Α γ γ ε λ ί δ ο υ τ η ς Β' Έ κ δ ο σ η ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ
"Πως έζησα τ ο δ ρ ά μ α των α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ω ν " ,
τ ο υ α ε ί μ ν η σ τ ο υ Π α π α ν τ ώ ν η Ε ρ ω τ ο κ ρ ί τ ο υ

Η Μνήμη, όσα χρόνια κι αν περάσουν, ζωντανεύει, τις αυθεντικές
μαρτυρίες και καταμετρά μέσα στο χρόνο τη ψυχική οδύνη, την
ιστορική αλήθεια, το φέγγος της θυσίας.
Στη σύντομη, αλλά γεμάτη συγκίνηση κατάθεση του Παπαντω-
νίου Ερωτοκρίτου. του ανθρώπου που βίωσε τις ανεπανάληπτες
στιγμές του τέλους των εννέα απαγχονισθέντων ηρώων μας του
1955-59, αλλά και της αρχής της ανάβασης τους στα χέρια του Θεού,
περιγράφονται με δέος και θαυμασμό όλες οι λεπτομέρειες.
0 σεπτός ιερέας ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τους είδε και
τους εξομολόγησε, ο άνθρωπος που μετά τη θυσία τους διάβασε
την επιμνημόσυνη ευχή,τους φίλησε εκ μέρους των γονιών τους και
ολόκληρου του Κυπριακού λαού, που τους κατευύδωσε νοερά στο
μακρινό τους ταξίδι, με οδύνη, οργή και περηφάνεια.
Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, επανεκδίδει
τη μαρτυρία του σεβαστού γέροντα, σαν μνημόσυνο για τον
ίδιο, αλλά και σαν ύμνο αιώνιο της θυσίας των εννιά παλληκαριών
που με το τραγούδι και τους ύμνους στο Θεό. βάδισαν τον μικρό απύ
το κελλί τους, αλλά πολύ μεγάλο σε μεγαλείο, δρόμο της αγχόνης.
Χρέος του Παπαντώνιου Ερωτοκρίτου η αφήγηση των αναμνήσεων
του από το θείο μαρτύριο των εννέα παλληκαριών αλλά, και
Χρέος δικό μας η επανέκδοση αυτών των αναμνήσεων, γ ια να μην
ξεχνούμε ούτε εμείς, ούτε οι νέες γενιές των Ελλήνων της Κύπρου,
πώς πολεμούσαν και πέθαιναν τα ηρωικά βλαστάρια της Κύπρου
μας γ ια τη Δικαιοσύνη και Ελευθερία.
Κλαίρη Αγγελίδου
Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.Α.Ε

Εκδόσεις ΣΙΜΑΕ  Λευκωσία  2009


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια