ΒΙΒΛΙΟ : Ανδρέα Βαρνάβα Ιστορία του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η συγγραφή της Ιστορίας του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ είναι ένα δύσκολο έργο, λόγω των πολλών γεγονότων, πολιτικών και στρατιωτικών, που συνυφαίνονται στη διάρκεια μιας τετραετίας (1955-1959)· Σ' αυτά τα γεγονότα εμπλέκεται ένα μεγάλο πλήθος προσώπων, που διαδραμάτισαν κάποιο σημαντικό ή και λιγότερο σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να καταγραφούν τα πάντα σ' ένα ΒιΒλίο, το οποίο προορίζεται για το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Έτσι η καταγραφή της προσωπικής συμβολής των μελών της ΕΟΚΑ περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο Βαθμό. Το αντίθετο θα απαιτούσε πολύχρονη έρευνα και θα κάλυπτε πολλές εκατοντάδες σελίδων.
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα, χωρίς ν' αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που πήραν μέρος σ' αυτά, εκτός σε όσες περιπτώσεις αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
Τα Βιβλία του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή «Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» και «Χρονικον Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» δίνουν τη σχετική πληροφόρηση με περισσότερα στοιχεία. Για τις ειδικότερες πτυχές που παρουσιάζει ο απελευθερωτικός Αγώνας και για τις βιογραφίες των ηρώων της ΕΟΚΑ έχουν ήδη κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία από το «Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959» και από πολλούς συγγραφείς.
Το παρόν Βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη των γεγονότων του Αγώνα και δίνει μια γενική εικόνα, χωρίς λεπτομερειακές περιγραφές. Σε ποιο Βαθμό αυτός ο σκοπός έχει επιτευχθεί θα το κρίνει ο αναγνώστης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Ιδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Λευκωσία  2002


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου
Σχόλια