ΒΙΒΛΙΟ : Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Χριστιανική Τέχνη στο κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό τμήμα της Κύπρου

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Χριστιανική Τέχνη στο κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό τμήμα της Κύπρου
Εκδόσεις : ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ   ΛΕΥΚΩΣΙΑ  2010


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια