ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1950 ΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ (ΦΩΤΟ)


Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 (15 – 22 Ιανουαρίου) αποτελεί το κρυφαίο γεγονός του ενωτικού αγώνα και έγινε με την καθοδήγηση της Εθναρχούσας Εκκλησίας και με την υποστήριξη όλων των κομμάτων, οργανώσεων και συσπειρώσεωντης δεξιάς και της αριστεράς. Ύστερα από τα ενωτικά δημοψηφίσματα του 1921 και 1930 τα οποία υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων (ιερείς, οι αρχές του χωριού και η σχολική επιτροπή), γίνεται το τρίτο και σημαντικότερο δημοψήφισμα στο οποίοι εκφράζεται η λαϊκή βούληση, ελεύθερα και αβίαστα. Δεν υπογράφουν μόνο οι αξιωματούχοι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων αλλά όλος ο λαός. Άνδρες και γυναίκες υπογράφουν το “Αξιούμεν την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα”. Το Δημοψήφισμα του 1950 αποτελεί τη μοναδική πράξη ελεύθερης έκφρασης του Κυπριακού Ελληνισμού γιατί στην εξέλιξη θα αναγκάζεται να επιλέγει ανάμεσα σε ψευδοδιλήμματα, πλασματικές αντιθέσεις και υπό το καθεστώς τρόμου και εκβιασμών. Οι Έλληνες της Κύπρου υπέγραφαν σε τέσσερις διαφορετικές κόλλες. Έτσι οι υπογραφές του ενωτικού δημοψηφίσματος οδηγήθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά μέρη. 1. στον Ο.Η.Ε. (Νέα Υόρκη), 2. στο Λονδίνο, 3. στην Αθήνα και 4. στη Λευκωσία.
Σε όλους τους τόμους με τις υπογραφές υπήρχε και κείμενο της Εθναρχίας, που εξηγούσε για την ενέργεια του δημοψηφίσματος και διακήρυσσε την πεποίθηση του Κυπριακού Ελληνισμού να αγωνιστεί για την ελευθερία του και την ένωση με την Ελλάδα (το κείμενο προτάσσεται στο ιστολόγιο, αμέσως μετά). Ακολουθούν οι υπογραφές των κατοίκων της Κοκκινοτριμιθιάς, σύνολο 390 άτομα που υπέγραψαν το ενωτικό δημοψήφισμα, σχεδόν παμψηφία.  Βλέποντας τις σελίδες με τις υπογραφές μπορεί να διαπιστώσεις αρκετά πράγματα, π.χ. το ποσοστό των αναλφαβήτων της κοινότητας, αφού όσοι δεν ήξεραν γράμματα υπέγραφαν με ενα σταυρό δίπλα από το όνομά τους. Όμως αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης για άλλες ώρες, τώρα με συγκίνηση εντοπίζω την υπογραφή της μάνας μου:  Ελένη Χρίστου(αρ. 17 της 12ης σελίδας) και του πατέρα μου: Παύλος Χ”Χαραλάμπους (αρ. 22 της 10ης  σελίδας) στο ενωτικό δημοψήφισμα. Μπορείτε να εντοπίσετε και σεις τις υπογραφές των δικών σας ανθρώπων, θα είναι μια εκδήλωση τιμής προς αυτούς και μια πράξη ιστορικής αυτογνωσίας.

Σχόλια