ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ


Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, ο ειδικός επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανδρέας Κάρυος ανέπτυξε στην αίθουσα της Ακαδημίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων το θέμα ‘‘Η Στρατηγική και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΟΚΑ 1955 – 1959’’.

Πρωτεύουσα επιδίωξη του ερευνητή αποτέλεσε η μεθοδική διερεύνηση του Αγώνα της ΕΟΚΑ με την αποτίμηση των στρατηγικών επιλογών της και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων της σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο.Ακολούθησε δείπνο στο εντευκτήριο.

www.psek.org

Σχόλια