Η Κύπρος και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος


ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Η Κύπρος και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1999

Το έργο ασχολείται με την τέταρτη δεκαετία της αγγλικής κατοχής της Κύπρου μέσα από την πολυτάραχη εποχή του Α΄ παγκοσμίου πολέμου.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχόλια