ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1878 - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ Η Φυσιογνωμία Και Η Ζωή Της Κυπριακής Πρωτεύουσας Κατά Την Αλλαγή Της Ξενοκρατίας

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ : 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1878 - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ Η Φυσιογνωμία Και Η Ζωή Της Κυπριακής Πρωτεύουσας Κατά Την Αλλαγή Της Ξενοκρατίας


ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2002

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχόλια