ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ  Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1997

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχόλια