Πέτρου Στυλιανού Τα Οκτωβριανά Η εξέγερση του 1931 στην Κύπρο

Περιγραφή : Θέμα αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η ιστορική διερεύνηση των επαναστατικών διεργασιών και γεγονότων που συνέβησαν στην Κύπρο τον Οκτώβρη του 1931.

Εκδόσεις Επιφανείου
Λευκωσία 2001

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχόλια