ΕΚΔΗΛΩΣΗ : Ο πόθος για Ένωση και τα Οκτωβριανά - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εκδήλωση με θέμα "Ο ΠΟΘΟΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ"
Ομιλητής: Χάρης Αλεξάνδρου, Δρ. Ιστορίας
Πέμπτη 19/10/2017, ώρα 19:00
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη
κτίριο ΧΩΔ02, αίθουσα Β210

Σχόλια