6 Ιουλίου 1959 : Φανατικοί οπαδοί του Μακαρίου επετέθησαν στον Κύρο Κύρου Διευθυντή της εφημερίδας Εστία

Στις 6 Ιουλίου 1959, τρεις φανατικοί οπαδοί του Μακαρίου ο Χριστάκης Τρυφωνίδης(τομεάρχης της ΕΟΚΑ) και δυο Κύπριοι φοιτητές ο Μιχαήλ Φιλίππου και ο Αλέκος Χρυσοστόμου επιτέθηκαν και χτύπησαν τον Διευθυντή της Εφημερίδας ΕΣΤΙΑ στην Αθήνα Κύρο Κύρου. Η Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ ασκούσε σκληρή κριτική για τον χειρισμό του Κυπριακού από τον Μακάριο και τον Καραμανλή και ιδιαίτερα για τις κατάπτυστες συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Αθήνα και καταδικάστηκε απ’ όλα τα κόμματα και την αριστερά.
Το ρεπορτάζ των εφημερίδας Ελευθερία της 8 Ιουλίου 1959 γράφει :
«Προχθές την 2:30 μ.μ τρεις νεαροί άγνωστοί(τότε σ.σ) μετέβησαν εις τα επί της οδού Ανθίμου Γαζή γραφεία της «Εστίας» και εζήτησαν επιμόνως να ιδούν τον διευθυντήν αυτής κ. Κ. Κύρου, ο οποίος ευρίσκετο εκέινην την ώραν εντός του γραφείου του και ειργάζετο. Εις τον προθάλαμον ευρίσκετο ο εν πολιτική περιβολή ασυφύλαξ της Γεν. Ασφαλείας Λεωνίδας Μιχελάκος, όστις έχει διατεθή προς φρούρησιν του κ. Κύρου. Ούτως ηρώτησε τους τρεις νέους τι θέλουν τον κ. Κύρου εκείνην την ώραν. 
Αντί όμως απαντήσεως οι τρεις νέοι επετέθησαν εναντίον του αστυφύλακος, του κατάφεραν επανειλημμένα γρονθοκοπήματα και ακολούθως απεπειράθησαν να εισέλθουν εις το γραφείον του κ. Κύρου και να επιτεθούν εναντίον και αυτού. Ο κ.

Κύρου όμως τους απέκρουσε, φωνάζων ταυτοχρόνως και τον φρουρόν αστυφύλακα, προς εκφοβισμόν των τρομοκρατών, να κάμη χρήσιν του όπλου του. Οι τρεις τρομοκράται μη επιτυχόντες τελικώς του σκοπού των ετράπησαν εις φυγήν. Ο αστυφύλαξ εξετασθείς κατόπιν, είπεν ότι η προφορά των τριών νέων είχε ιδιωματικόν και προφανώς επρόκειτο περί Κυπρίων».
Η εφημερίδα Εστία της 7ης Ιουλίου 1959 έγραφε μεταξύ άλλων για τους πιθανούς λόγους που δέχθηκε την επίθεση ο Διευθυντής της :
«...Δέον να σημειωθή, ότι και προ έτους, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, όταν ο Κύπριος αγωνιστής κ. Πολύκαρπος Ιωαννίδης είχεν αρθρογραφήσει κατά της προδοτικής πολιτικής του, απέστειλε τρεις Κυπρίους φοιτητάς οι οποίοι, εισαβαλλόντες νύκτωρ εις το δωμάτιον του, τον είχον κακοποιήσει δι’ ο και ο κ. Ιωαννίδης απέστειλεν αμέσως , εν είδει ηθικού ραπίσματος κατά του υποκινητού της επιθέσεως, την παραίτησίν του από το αξίωμα του εθναρχικού συμβούλου και ούτε εδέχθη να τον επανίδη.
Δια τον λόγον αυτόν όλαι αι υποψίαι εστράφησαν και τώρα προς την ολευράν του Μακαρίου. Όντως δε, την 8ην μ.μ, μια Κυπρία του Γραφείου της «ΕΦΕΚ» ανέφερε εις το γραφείον του στρατηγού Γρίβα ότι συνήντησεν εις το αεροδρόμιον ένα Κύπριο ονόματι Τρυφωνίδην ο οποίος είχε αναχωρήσει προ εβδομάδος εις Κύπρον και επανήλθε προ τριημέρου πάλιν ενταύθα. Ούτως της είπεν ότι επανήλθεν εκ Κύπρου, δια να επιτεθή μετ’ άλλων κατά της «ΕΣΤΙΑΣ», δι’ όσα γράφει κατά του Μακαρίου και ότι την παρακαλεί, μόλις φύγη το αεροπλάνον, του οποίου ο ίδιος επέβαινε, να αναγγείλη την επίθεσιν εις όλας τας αθηναικάς εφημερίδας...»
Ο Διγενής καταδίκασε την επίθεση και μάλιστα έκανε τις δέουσες ενέργειες για να έρθει ο Τρυφωνίδης ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Όμως ο Τρυφωνίδης από την Λευκωσία απάντησε ότι δεν πήρε πρόσκληση από το στρατηγό. Από το γραφείο του στρατηγού Γρίβα δόθηκε η απάντηση :
«Εις τον Τρυφωνίδην δεν πρόκειται να σταλή έγγραφος ειδοποίησις όπως έλθη ενταύθα. Η δια του Τύπου πρόσκλησις αποτελεί δι’ αυτόν διαταγήν, προς την οποίαν οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως».
Το τι πρόσφερε η οικογένεια Κύρου στον Ενωτικό Αγώνα της Κύπρου αλλά και στην διατήρηση και διαιώνιση της ιστορικής κληρονομιάς της ελληνικής Κύπρου, δεν χρειάζεται νομίζω ι να το σχολιάσουμε.
Σ’ όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η συνέντευξη που είχε δώσει ο Μακάριος στις 5 Ιουλίου 1959 στις εφημερίδες «Ουάσιγκτον Στάρ» και «Νταίιλι Εξπρές» και αναδημοσιεύτηκε και σε πολλές ελληνικές και κυπριακές εφημερίδες όπου μεταξύ άλλων ο Μακάριο είπε για τον Γρίβα : «Εγώ και όχι ο Γρίβας έχω την εξουσία εις την Κύπρον. Ομιλεί συχνά χωρίς γνώσιν των πραγμάτων»! 
Αυτά και άλλα υπονοούμενα για τον Διγενή, άφησε ο Μακάριος στην συνέντευξή του στην Καναδή δημοσιογράφο Μαίρη Κρίμπεγκ, που μετά τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν προσπάθησε να τις ανασκευάσει λέγοντας ότι δεν τα είπε έτσι. Όμως η δημοσιογράφος τον διέψευσε επιμένοντας ότι έτσι ακριβώς ήταν οι δηλώσεις του.


Σπύρος Δημητρίου

Σχόλια