24 Μαίου 1957 : Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Άγγλων για την σύλληψη του Διγενή. Ο Αρχηγός προετοιμάζεται για δράση.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Στις 24 Μαίου 1957 ξεκίνησαν νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Πάφου. Ήταν ουσιαστικά συνέχιση των προηγουμένων επιχειρήσεων που είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο στην περιοχή της Τυλληρίας και επεκτάθηκαν, έχοντας σαν απώτερο σκοπό την σύλληψη του Αρχηγού της ΕΟΚΑ.
Από τις αρχές Μαίου οι επιχειρήσεις αυτές είχαν επεκταθεί και στην περιοχή του δάσους του Σταυρού Ψώκας. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την κοιλάδα των Κέδρων και οριοθετείται νότια από το χωριό Άνω Παναγιά, δυτικά και βόρεια από την περιοχή της Τυλληρίας και ανατολικά από την Μoνή Κύκκου και το χωριό Κάμπος. Οι Άγγλοι είχαν στήσει το στρατηγείο των επιχειρήσεών τους στην περιοχή «Δώδεκα Άνεμοι και Άππηδες». Χιλιάδες στρατού, γύρω στις 6000, με ελικόπτερα και πάσης φύσεως μέσα, χτένιζαν την περιοχή για την σύλληψη του Διγενή. Ο Αρχηγός τους είχε παραπλανήσει, όπως γράψαμε, αλλά η ανταρτική ομάδα της περιοχής κινδύνεψε σοβαρά να συλληφθεί. Τελικά κατόρθωσε να ξεφύγει του βρετανικού κλοιού και να διαφύγει από
την περιοχή.
Η επέκταση των επιχειρήσεων, στις 24 Μαίου, επηρέασε τα χωριά Παναγιά-Στατός, Αγ. Φώτιος, Κοιλίνια, Γαλαταριά, Βρέστια και Μονή Χρυσορογιατίσσης. Ο στόχος, όπως είπαμε, ήταν η σύλληψη του Διγενή, ο οποίος όμως βρισκόταν εκτός αυτού του κλοιού.
Όλη αυτήν την περίοδο που οι Άγγλοι σάρωναν την Κύπρο για να συλλάβουν τον Διγενή, η ΕΟΚΑ τηρούσε την υπόσχεση για την αναστολή των επιχειρήσεων παρά τις δεδομένες προκλήσεις. Απ’ την άλλη αυτά τα γεγονότα ουδόλως δεν επηρέασαν την Οργάνωση η οποία προετοιμαζόταν για νέα δράση. Γράφει ο Διγενής στα απομνημονεύματα του Αγώνα :
«Ούτω εις Πιτσιλιάν ωργανώθη νέα ανταρτική ομάς εις αναπλήρωσιν εκείνης του ηρωικού Αυξεντίου και ετέρα τοιαύτη εις την περιοχήν Μαραθάσας. Η μεν πρώτη υπό τον Λάμπρον Καυκαλίδην, με απομείναντα μέλη των ομάδων Αυξεντίου καθώς και νέα τινά, η δε Δευτέρα υπό των πρώην θαλαμηπόλον του Χάρτινγκ Νεόφυτον Σοφοκλέους. Επίσης εις Πάφον αναδιωργανώθησαν αι ανταρτικαί ομάδες. Συγχρόνως την 23ην Μαίου 1957 έδωσα εντολή να παρασκευασθούν δολιοφθοραί εναντίον στόχων και να είναι έτοιμοι οι τομείς να αναλάβουν δράσιν ευθύς ως διαταχθούν.
Εν σχέσει με τον πολιτικόν τομέα, έδωσα διαταγάς εις την ΠΕΚΑ δια την καλυτέραν οργάνωσίν του εν όψει αναλήψεως εντονωτέρου πολιτικού αγώνος».


Πηγή:
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013

Σχόλια