ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ : Η Ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες

Η ΧΕΝ Αθηνών

 οργανώνει σειρά διαλέξεων με τον γενικό τίτλο

 Η Ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες 

Η τέταρτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 

στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α , 105 57 Αθήνα

 με ομιλητή τον κ. Γιώργο Παναγιώτου συγγραφέα 

με θέμα: Η Κύπρος στην ελληνική λογοτεχνία και τη μουσική

Σχόλια