Διάλεξη στην Αθήνα για τους Κύπριους εθελοντές

Η ΧΕΝ Αθηνών οργανώνει σειρά διαλέξεων με τον γενικό τίτλο “Η Ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες”.
Η τρίτη διάλεξη της σειράς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00
στο “Σπίτι της Κύπρου”, στην Αθήνα (κτίριο Πρεσβείας της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα)
με ομιλητή τον Πέτρο Παπαπολυβίου,
Αναπλ. καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Θέμα: Η Κύπρος στους Αγώνες του Νεότερου Ελληνισμού για την Ελευθερία

Σχόλια