ΕΟΚΑ : 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1956 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΡΝΤΙΓΚ.


Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – ΔιγενήΟ Στρατάρχης Χάρντιγκ είχε εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της ΕΟΚΑ με το όνειρο να την διαλύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να φέρει αποτελέσματα. Αυτές οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν μετά την απαγωγή και εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τον συνεξορίστων του. Η Οργάνωση και ο Διγενής δεν έμειναν άπραγοι αλλά ετοίμασαν κτύπημα στην καρδιά των αποικιοκρατών. Μια βόμβα στο κρεβάτι του Χάρντιγκ.
Ο θαλαμηπόλος του Κυβερνήτη Νεόφυτος Σοφοκλέους, που ήταν μέλος της οργάνωσης, ανέλαβε το δύσκολο έργο μια και είχε την πρόσβαση. Η τοποθέτηση της βόμβας έγινε στις 20 Μαρτίου 1956.
Γράφει ο Διγενής στα απομνημονεύματα του Αγώνα τηςς ΕΟΚΑ :
«... Το εγχείρημα έλαβε χώραν ως ακολούθως. Ειδοποιήθην, ότι ο θαλαμηπόλος του Χάρντιγκ Νεόφυτος Σοφοκλέους ήτο διατεθειμένος να τοποθετήση βόμβαν επί της κλίνης του Στρατάρχου και εζητείτο προς τούτο η έγκρυσις μου. Απάντησα καταφατικώς και υπέδειξα να ναμένουν λεπτομερείς οδηγίες μου, ώστε να εξασφαλισθούν όλαι αι απαραίτητοι συνθήκαι δια την επιτυχίαν. Δυστυχώς η ενέργεια επεσπεύσθη , διότι, ως μου ανεφέρθη βραδύτερον ο θαλαμηπόλος εφοβείτο ταχείαν απομάκρυνσιν εκ της υπηρεσίας του. Πρός τούτο κατεσκευάσθη ειδική ωρολογιακή βόμβα σχήματος βόμβας «κοιλίας», την οποίαν ο θαλαμηπόλος περιεζώθη και εισήγαγε εντός του Κυβερνείου, τοποθετήσας είτα ταύτην κάτωθι της κλινοστρωμνής του Στρατάρχου, εφ’ ής ούτος και εκοιμήθη καθ’ όλην την νύκτα. Λόγω διαφοράς της θερμοκρασίας του δωματίου και εκ κακού υπολογισμού του χρόνου, η βόμβα δεν εξερράγη την καθορισθείσαν ώραν. Ο θαλαμηπόλος μετά την τοποθέτησίν της εξηφανίσθη, τούτο δε ήγειρε τας υπονοίας των φρουρών του Κυβερνήτου, οίτινες, διενεργήσαντες έρευναν, ανεύρον την βόμβαν την επομένη(21 Μαρτίου) και κατέστρεψαν αυτήν. Ο θαλαμηπόλος ανήλθεν εις τα βουνά της περιοχής Κύκκου και ενετάχθη εις ανταρτικήν ομάδα. Όπου ηγωνίσθη μέχρι πέρατος του αγώνος.».
Την βόμβα είχαν παραδώσει στον Σοφοκλεόυς, την προηγούμενη μέρα, ο Ιάκωβος Πατάτσος με το Λεωνίδα Σταφανίδη. Ο Νεόφυτος Σοφοκλέους είχε μυηθεί στην Οργάνωση απο τον Γιαννάκη Χατζηπαύλου και αρχικά ήταν στην ομάδα του Νίκου Μουσιούτα και μετά στην ομάδα του Πατάτσου και Στεφανίδη.
Η ΕΟΚΑ καταφέρνει να χτυπά παντού και αυτό κάνει το Στρατάρχη Χάρντιγκ να χάνει την ψυχραιμία του. Όταν διαπίστωσε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί ό Κυβερνήτης τα έχασε τελείως και χρειάστηκε η παρουσία Ιατρού-Νευρολόγου για να συνέλθει. 

Ο Νεόφυτος Σοφοκλέους επικηρύχθηκε αμέσως και λίγο αργότερα, το ίδιο έκανε και για τον Διγενή, με το υπέρογκο ποσό των 10.000 λιρών.
Ο Νεόφυτος Σοφοκλέους αφού πήγε στα βουνά του Κύκκου, υπηρέτησε στην ομάδα του Μάρκου Δράκου μέχρι την θυσία του ήρωα και ακολούθως έγινε τομεάρχης Κάμπου – Μηλικουριού.
Ο Διγενής που βρισκόταν στα λημέρια της Βασιλικής και δεν είχε τρόπο να διαπιστώσει τι ακριβώς έγινε και δεν πέτυχε το σχέδιο, ήρθε σε επαφή με τον Μάρκο Δράκο, στο οποίο είχε καταφύγει ο Σοφοκλέους. Μαζί ερεύνησαν την πιθανότητα να ήταν προδότης ο Σοφοκλέους, λόγω και της περίπτωσης του Χατζημιτσή αλλά και των προσπαθειών των μυστικών υπηρεσιών των Βρετανών να διεισδύσουν στην ΕΟΚΑ. Η έρευνα δεν απέδειξε κάτι μεπτόν για τον Νεόφυτο Σοφοκλέους, που συνέχισε τον αγώνα και μάλιστα έχαιρε της εμπιστοσύνης του Αρχηγού.


Πηγές :
Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.
Λεωνίδα Λεωνίδου Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Βιγραφία Τόμος Β΄(1950-1959) Εκδόσεις Προσωπική Λευκωσία 1997
Νίκου Παπαναστασίου Λάμπρος Καυκαλίδης. Το «ΑΓΡΙΝΟ» της ΕΟΚΑ. Εκδόσεις Προσωπική Λευκωσία 2009.

Σχόλια