Ο Ύμνος του Γυμνασίου ΚυρηνείαςΜεσ' απ' της Κύπρου την καρδιά,
όλο φως μα και παλμό Ελληνικό,
μεσ' τα σκότη της σκλαβιάς,
το σχολειό μας ξεπετά,

Σκλαβιάς βαρειές αλυσίδες
εμείς με τη φλόγα μας,
θε να συντρίψουμε πια
για της Κύπρου μας τη λευτεριά,

Της Κερύνειας μας παιδιά,
το Γυμνάσιο περνά,
κι' ορθά κρατά
της αλήθειας τον πυρσό

και φωτίζει νου, καρδιά.
Σκλαβιάς βαρειές αλυσίδες
εμείς με τη φλόγα μας
θε να συντρίψουμε πια
για της Κύπρου μας τη λευτεριά.

Σχόλια