ΒΙΒΛΙΟ : ΒΑΣΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Έλληνες θεοί και ήρωες στην αρχαία Κύπρο

ΒΑΣΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Έλληνες θεοί και ήρωες στην αρχαία Κύπρο

Εκδόσεις : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   ΑΘΗΝΑ  1998

[...] Στις σελίδες αυτού του βιβλίου, και με τις εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο, προσπάθησα να ανιχνεύσω το αμάλγαμα θρησκευτικών παραδόσεων και την τελική επικράτηση των Ελλήνων θεών και ηρώων στην Κύπρο κατά την κλασική και τις επόμενες περιόδους. Προσπάθησα να παρουσιάσω το θέμα αυτό σε συνδιασμό με τα ιστορικά γεγονότα κάθε περιόδου, χρησιμοποιώντα, όσο ήταν δυνατό, γραπτές πηγές καθώς και επιγραφικές μαρτυρίες. [...]” – Απόσπασμα από τις σελ. 9-10


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια