ΒΙΒΛΙΟ : Καραγιώργης, Βάσος Αρχαία Κύπρο [από τη νεολιθική εποχή ως το τέλος της Ρωμαϊκής]

Καραγιώργης, Βάσος Αρχαία Κύπρο  [από τη νεολιθική εποχή ως το τέλος της Ρωμαϊκής]

Εκδόσεις Μ.Ι.Ε.Τ.  Αθήνα  1978

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια