Αποτελέσματα ανασκαφών στην τοποθεσία Σκαλιά στην Κισσόνεργα Πάφου

Η αποκάλυψη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που είχαν εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους στα ανώτερα στρώματα της ανασκαφής συνεχίστηκε το 2014 στην τοποθεσία Σκαλιά στην Κισσόνεργα της Πάφου, όπου εργάζεται ομάδα υπό τη διεύθυνση της δρος Lindy Crewe του Πανεπιστημίου του Manchester.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τα αποτελέσματα της πέμπτης περιόδου ανασκαφικής έρευνας, ο χώρος που ερευνάται βρίσκεται 300 περίπου μέτρα από την ακτογραμμή, ενώ στη βόρεια πλευρά του εφάπτεται με τον αρχαίο οικισμό Κισσόνεργα Μοσφίλια που χρονολογείται στη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο. Τον οικισμό στα Μοσφίλια είχε ανασκάψει και δημοσιεύσει πλήρως τα προηγούμενα χρόνια ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργο, Edgar Peltenburg.
Ο χώρος στα Σκαλιά, που ανασκάπτεται από το 2010, έχει αποδώσει ευρήματα που χρονολογούνται από την Ύστερη Χαλκολιθική, στη Φάση της Φιλιάς (δηλ. την εναρκτήρια φάση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού), στην Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού και στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού ΙΑ, δηλαδή από το 2700 ως το 1600 π.Χ. περίπου. Ωστόσο, προστίθεται, στα περισσότερα τμήματα του χώρου που ανασκάπτεται, αυτές όλες οι φάσεις δεν συναντούνται σε συνεχή αλληλουχία.
Όλα τα τμήματα του χώρου που ανασκάπτεται είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές στην περίοδο 1973-74, όταν έγιναν στην περιοχή εκτεταμένες εργασίες ισοπέδωσης, με μηχανικούς εκσκαφείς για γεωργικούς σκοπούς. Το βάθος των αρχαιολογικών στρωμάτων που διασώθηκαν κυμαίνεται από 40 ως 90 εκατοστά του μέτρου σε διάφορα σημεία. Στη διάρκεια της έρευνας κατά το 2012, είχε διαπιστωθεί ότι στα βόρεια του χώρου οι μηχανικοί εκσκαφείς είχαν αφαιρέσει στρώματα βάθους 2
μέτρων, ενώ σε άλλο σημείο, τα προϊστορικά στρώματα είχαν αφαιρεθεί εντελώς. Στο νοτιότερο τμήμα του χώρου, οι ζημιές που υπέστησαν τα αρχαιολογικά στρώματα είναι μικρότερες. Ο χώρος, στον οποίο διενεργείται ανασκαφική έρευνα, εκτίνεται σε 2400 τετραγωνικά μέτρα, ένα τμήμα του αρχικού οικισμού.
Τα κατάλοιπα που έχουν εντοπισθεί χρονολογούνται στην τελευταία φάση (φάση ΙΙΙ) της Μέσης και στην πρωιμότερη φάση (φάση ΙΑ) της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.
Αυτό είναι το μοναδικό μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Μέσης ΙΙΙ – Ύστερης ΙΑ περιόδου της Εποχής του Χαλκού που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου. Το τμήμα του που αποκαλύφθηκε, εκτείνεται στα 900 τετραγωνικά μέτρα.
Στο νοτιότερο τμήμα της ανασκαφής αποκαλύφθηκε δάπεδο σε συνάφεια με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογείται είτε στη Φάση της Φιλιάς είτε στην πρώτη φάση (φάση Ι) της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Ο χώρος έχει υποστεί ζημιές από λάκκους νεώτερων φάσεων, ωστόσο, κάτω από το δάπεδο που αναφέρεται πιο πάνω εντοπίστηκαν λάκκοι που χρονολογούνται με ασφάλεια στη Φάση της Φιλιάς.

(ΚΥΠΕ/ΡΠΑ/ΓΒΑ)

Σχόλια