ΒΙΒΛΙΟ : ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ 4 ΑΙ. Π.Χ. (411-311/1- Π.Χ) ΜΕΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ 4 ΑΙ. Π.Χ. (411-311/1- Π.Χ) ΜΕΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εκδόσεις Προσωπική  Λευκωσία  1963


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια