ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : "Κυπριακά αρχαιολογικά ευρήματα από γερμανικές ανασκαφές στη Μικρά Ασία"


Ὁ Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου
σᾶς προσκαλεῖ τὴν Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014,
στὴ διάλεξη τοῦ ὑποδιευθυντῆ τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ
Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν, δρος Ράινχαρντ Σένφφ
(Reinhard Senff) μὲ θέμα:
Κυπριακὰ εὑρήματα στὶς γερμανικὲς ἀνασκαφὲς
τῶν μικρασιατικῶν παραλίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Καλωσόρισμα:
Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου,
Πρόεδρος Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου
Χαιρετισμός:
δρ Μαρίνα Σολομίδου- Ἱερωνυμίδου,
Ἀναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου
Παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ στὸ κοινό:
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου,
Γραμματεὺς τοῦ Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου

Θὰ ἀκολουθήσουν τὰ Ἐγκαίνια τῆς προσωρινῆς Ἔκθεσης
Μικρασιατικῶν Κειμηλίων ἀπὸ τὶς Συλλογὲς τοῦ
Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν

Στὰ πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης θὰ διατίθενται χειροποίητα κεντήματα
σὲ κορνίζα, φιλοτεχνημένα ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου,
καθὼς καὶ τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Συνδέσμου μας γιὰ τὸ 2015.
Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση

(Διάρκεια ἐκδήλωσης 80 λεπτά)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ
Ὁ δρ Reihnard Detlev Senff σπούδασε κλασσικὴ ἀρχαιολογία,
ἀρχαία ἱστορία καὶ φιλοσοφία στὰ Πανεπιστήμια Μύνστερ (Münster),
Λονδίνου καὶ Μονάχου.
Διετέλεσε ὑπότροφος τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου,
ἐργάσθηκε στὴν Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν τῆς Βαυαρίας καὶ συνεργάσθηκε
ὡς ἐπιμελητὴς τῶν γερμανικῶν ἀνασκαφῶν τῆς Μιλήτου (1990-1994), καθὼς
καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Μπόχουμ (Ruhr-
Bochum).
Tὸ 2002 ἐκπόνησε τὴν ὑφηγεσία του καὶ ἀπὸ τὸ 2004 κατέχει τὴ
θέση τοῦ ὑποδιευθυντῆ τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου στὴν
Ἀθήνα καὶ παράλληλα διευθύνει τις ἀνασκαφὲς στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος, ὁπότε ἡ ἀρχαία κυπριακὴ γλυπτικὴ
ἄρχισε νὰ γίνεται εὐρέως γνωστή, κυρίως μέσῳ περιηγητῶν καὶ ἀνασκαφέων
προέκυψε τὸ ἐρώτημα, σὲ ποιό βαθμὸ δέχθηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ τοὺς
πολιτισμοὺς τῶν ὅμορων περιοχῶν τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ σὲ ποιό
βαθμὸ διατήρησε τοπικὲς ἰδιομορφίες.
Πολλαπλὲς εἰκονογραφικὲς καὶ τεχνοτροπικὲς λεπτομέρειες
ἐπιτρέπουν νὰ διαγνωσθοῦν οἱ ἐπιρροὲς τοῦ ἀνατολικοῦ, αἰγυπτιακοῦ καὶ
ἑλληνικοῦ πολιτισμικοῦ χώρου. Ὡς ἐκ τούτων τίθεται τὸ ἐρώτημα, πότε
καὶ σὲ ποιό πλαίσιο ἐμφανίσθηκαν οἱ ἐν λόγῳ ἐπιδράσεις καὶ κατὰ πόσον
ἔχουν μία ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴ χρήση τῆς γλυπτικῆς σὲ κοινωνικὸ καὶ
τελετουργικὸ πλαίσιο.
Τὰ νέα κυπριακὰ εὑρήματα πλαστικῆς ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς
ἀναδεικνύουν τὶς σχέσεις μὲ τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ
Ἰωνία ὡς ἐξαιρετικὰ σημαίνουσες γιὰ τὶς ἑκατέρωθεν πολιτισμικὲς
ἀνταλλαγές.
Στὴ διάλεξη θὰ ἐπιχειρηθεῖ ἡ παρουσίαση τῶν ἀνωτέρω
στοιχείων βάσει τῶν τελευταίων ἀνασκαφικῶν δεδομένων.

Σχόλια