Η Γέννηση του Χριστού: Φορητή εικόνα του Κύπριου ζωγράφου Παρθένιου, 19ος αιώνας.

 Ο λαϊκότροπος Κύπριος  ζωγράφος Παρθένιος (;1790-;1848) άφησε πληθωρικό έργο, κυρίος στην επαρχία Πάφου, σε φορητές εικόνες και σε τοιχογραφίες. Στη Μονή της Παναγίας της Χροσορροϊάτισσας έχει εκτελέσει τις τοιχογραφίες στα τυφλά τόξα πάνω από τις εισόδους του καθολικού, καθώς και την παράσταση της Γεννήσεως του Χριστού στην κόγχη της Πρόθεσης (1790). Επίσης, ζωγράφισε τη φορητή εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού με την Προσκύνηση των Ποιμένων.

 Χορός αγγέλων υμνεί τον ενανθρωπίσαντα Θεό.Μπροστά τους κρατούν ανοικτό επίγραφο ειλατάριο με το Χριστουγεννιάτικο ύμνο: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη».

 Ο Ιωσήφ έχοντας γυρισμένη την πλάτη προς τα ιερά πρόσωπα κάθεται σκεπτικός και περίλυπος.


 Επικοινωνία ουρανού και γης: άγγελος ευαγγελίζεται τη Γέννηση του Χριστού σε δύο ποιμένες. Χαρακτηριστικά είναι τα μάλλινα σκουφιά που φορούν στα κεφάλια τους.

 Πίσω από το σπήλαιο οι Μάγοι έφιπποι εικονίζονται να ακολουθούν τον αστέρα.

Η Παναγία εικονίζεται καθισμένη με σταυρομένα τα χέρια. Η φάτνη είναι στρωμένη με κόκκινο σεντόνι και μέσα βρίσκεται το Θείο Βρέφος που ακτινοβολέι. Δύο ποιμένες πλησιάζουν δείχοντας τον Χριστό.

http://noctoc-noctoc.blogspot.gr/

Σχόλια