Στόχος η ενίσχυση της διδασκαλίας της γλώσσας μας Πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Ελληνικής Γλώσσας υπό τον ΥΠΠ

Συνήλθε χθές, στην πρώτη της συνεδρία, υπό τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή, η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Ελληνικής Γλώσσας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η σύσταση της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα σχολεία, και γενικότερα για καλλιέργεια και ορθή χρήση της στην κοινωνία. Ο κ. Καδής εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα τελεσφορήσουν και θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της νέας γενιάς των Ελλήνων της Κύπρου στη χρήση της κοινής Νεοελληνικής, «αλλά και στην κατοχή της γλώσσας μας στη διαχρονία της». «Η γλωσσική επάρκεια θα συμβάλει στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων και στην ενδυνάμωση της ελληνικής μας ταυτότητας», τόνισε ο κ. Καδής. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μάχιμους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνταξιούχους φιλόλογους που προσέφεραν στη γλωσσική παιδεία της Κύπρου. Ο κ. Καδής ανέπτυξε τους όρους εντολής στα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι συνοψίζονται κυρίως στη μελέτη, υποβολή εισηγήσεων και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων, για την αναβάθμιση και προαγωγή της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε συνεργασία με τις Επιτροπές των Αναλυτικών Προγραμμάτων και του Ωρολογίου Προγράμματος των σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται να μελετήσει και ευρύτερα εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και τρόπους παρέμβασης στην κοινωνία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τη συστηματοποίηση και οργάνωση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς, ομογενείς κτλ. 

 http://www.philenews.com

Σχόλια