ΒΙΒΛΙΟ : ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΙΧΕΛΛΕΣ 1956-57. ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΕΙΧΕΛΛΕΣ 1956-57. ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Τα πρίν και κατά την εξορία των "4", με την πένα του Πολύκαρπου Ιωαννίδη

Εκδόσεις Μικρή Βιβλιοθήκη ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ  Λευκωσία  2014


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια