ΒΙΒΛΙΟ : Π.Σ. ΜΑΧΛΟΥΖΑΡΙΔΗ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΩΝ

Π.Σ. ΜΑΧΛΟΥΖΑΡΙΔΗ  ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΩΝ
Εκδόσεις : ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ   ΛΕΥΚΩΣΙΑ  1975


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια