ΒΙΒΛΙΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ (Τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΗΣ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ (Τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ)  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΗΣ...
Εκδόσεις :  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ   ΑΘΗΝΑ  1979


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια