ΒΙΒΛΙΟ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΡΚΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 70 Τ.ΜΧ.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΡΚΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 70 Τ.ΜΧ.
Εκδόσεις : ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ   ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

 Η δράση του 70 Τάγμα Μηχανικού το 1974.Το βιβλίο αποτελεί το απόσταγμα της δράσης του Μηχανικού όχι μόνο της Ε.Φ. αλλά και της ΕΛΔΥΚ, τόσο πριν όσο κατά την διάρκεια της εισβολής κυρίως, αλλά και αργότερα, μετά την λήξη του πολέμου. Ο μεγαλύτερο του μέρος είναι αφιερωμένο στους ηρωικούς αγνοουμένους και πεσόντες του Μηχανικού στο πεδίο της τιμής.


Σχόλια