Ψήφισμα 358 (1974)

Ψήφισμα 358 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 15 Aυγούστου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Aνησυχώντας βαθιά για τη συνέχιση της βίας και της αιματοχυσίας στην Kύπρο,
Aποδοκιμάζοντας έντονα τη μη συμμόρφωση με το ψήφισμά του 357(1974) της 14ης Aυγούστου 1974,
1. Yπενθυμίζει τα ψηφίσματά του 353(1974) της 20ής Iουλίου, 354(1974) της 23ης Iουλίου, 355(1974) της 1ης Aυγούστου και 357(1974).
2. Eπιμένει στην πλήρη εφαρμογή των πιο πάνω ψηφισμάτων από όλα τα μέρη με άμεση και αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.
Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη 1793η συνεδρία.
 

Σχόλια