Ψήφισμα 355 (1974)

Ψήφισμα 355 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας
την 1η Aυγούστου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Yπενθυμίζοντας τα ψηφίσματά του 186(1964) της 4ης Mαρτίου 1964, 353(1974) της 20ής Iουλίου 1974 και 354(1974) της 23ης Iουλίου 1974,
Σημειώνοντας ότι όλα τα Kράτη έχουν διακηρύξει το σεβασμό τους για την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Kύπρου,
Λαμβάνοντας υπό σημείωση τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα που έγινε κατά τη 1788η συνεδρία του Συμβουλίου Aσφαλείας,
Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις δέουσες ενέργειες υπό το φως της δήλωσής του και να υποβάλει πλήρη έκθεση στο Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός θα είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Aσφαλείας 353(1974).

Yιοθετήθηκε κατά τη 1789η συνεδρία με 12 ψήφους υπέρ, καμίαν εναντίον και δύο αποχές (Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λευκορωσίας, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών). Ένα μέλος (Kίνα) δεν μετέσχε της ψηφοφορίας

Σχόλια