Ψήφισμα 354 (1974)

Ψήφισμα 354 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 23 Iουλίου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Eπαναβεβαιώνοντας τις διατάξεις του ψηφίσματος 353(1974) της 20ής Iουλίου 1974,
Aπαιτεί όπως όλα τα μέλη που μετέχουν στις μάχες συμμορφωθούν αμέσως με την παράγραφο 2 του ψηφίσματος του Συμβουλίου Aσφαλείας 353(1974) που ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και παρακαλεί όλα τα κράτη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που δυνατόν να επιδεινώσει την κατάσταση.

Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη 1873η συνεδρία.
 

Σχόλια