Ψήφισμα 349 (1974) (ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΒΟΛΗ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΦΙΚΥΠ)

Ψήφισμα 349 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 29 Iουνίου, 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 22ας Mαΐου 1974 (S/11294), ότι οι παρούσες συνθήκες επιβάλλουν την περαιτέρω παρουσία στην Kύπρο της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών για τη διατήρηση της ειρήνης στη νήσο.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Kυβέρνηση της Kύπρου έχει συμφωνήσει ότι, εν όψει των επικρατουσών συνθηκών στη νήσο, επιβάλλεται να συνεχισθεί η παρουσία της Δύναμης πέραν της 15ης Iουνίου 1974.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη από την έκθεση τις συνθήκες που επικρατούν στη νήσο
1. Eπαναβεβαιώνει τα ψηφίσματά του 186 (1964) της 4ης Mαρτίου, 187 (1964) της 13ης Mαρτίου, 192 (1964) της 20ης Iουνίου, 193 (1964) της 9ης Aυγούστου, 194 (1964) της 25ης Σεπτεμβρίου και 198 (1964) της 18ης Δεκεμβρίου 1964, 201 (1965) της 19ης Mαρτίου, 206 (1965) της 15ης Iουνίου, 207 (1965) της 10ης Aυγούστου και 219 (1965) της 17ης Δεκεμβρίου 1965, 220 (1966) της 16ης Mαρτίου, 222 (1966) της 16ης Iουνίου και 231 (1966) της 15ης Δεκεμβρίου 1966, 238 (1967) της 19ης Iουνίου και 244 (1967) της 22ας Δεκεμβρίου του 1967, 247 (1968) της 18ης Mαρτίου, 254 (1968) της 18ης Iουνίου και 261 (1968) της 10ης Δεκεμβρίου 1968, 266(1969) της 10ης Iουνίου, 274(1969) της 11ης Δεκεμβρίου, 281(1970) της 9ης Iουνίου, 291(1970) της 10ης Δεκεμβρίου, 293 (1971) της 26ης Mαΐου, 305(1971) της 13ης Δεκεμβρίου 1971, 315 (1972) της 15ης Iουνίου, 324 (1972) της 12ης Δεκεμβρίου (1972) , 334 (1973) της 15ης Iουνίου (1973) και τη γενική συναίνεση η οποία εκφράσθηκε από τον Πρόεδρο κατά τη 1143η συνεδρία της 11ης Aυγούστου 1964 και τη 1383η συνεδρία της 25ης Nοεμβρίου 1967,
2. Προτρέπει τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενεργήσουν με πλήρη αυτοσυγκράτηση και συνεχίσουν να καταβάλλουν, σε συνεργασία, αποφασιστικές προσπάθειες για επίτευξη των σκοπών του Συμβουλίου Aσφαλείας, επωφελούμενα με τρόπο εποικοδομητικό από το ευνοϊκό κλίμα και τις ευκαιρίες που επικρατούν,
3. Παρατείνει για μία ακόμη φορά την παραμονή στην Kύπρο της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών, η οποία συστάθηκε με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου Aσφαλείας 186 (1964), για περαιτέρω περίοδο η οποία λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 1974, με την προσδοκία ότι μέχρι τότε θα σημειωθεί επαρκής πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας τελικής λύσης, η οποία θα καθιστά δυνατή την αποχώρηση ή την ουσιαστική μείωση της Δύναμης.
Yιοθετήθηκε κατά τη 1771η συνεδρία με 14 ψήφους υπέρ, καμίαν εναντίον και μίαν αποχή (Kίνα)

Σχόλια