ΒΙΒΛΙΟ : Τ. ΕΥΔΟΚΑΣ, Λ. ΜΥΛΩΝΑ, Κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ, Σ. ΧΕΙΜΩΝΑ, Ε. ΚΑΛΑΒΑ, Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Η. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 200 000

 Τ. ΕΥΔΟΚΑΣ, Λ. ΜΥΛΩΝΑ, Κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ, Σ. ΧΕΙΜΩΝΑ, Ε. ΚΑΛΑΒΑ, Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Η. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 200 000
Εκδόσεις : ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   ΛΕΥΚΩΣΙΑ  1976


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια