ΒΙΒΛΙΟ : Κ. Α. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Ε.Α.) ΗΤΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ – Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ – 1974

Κ. Α. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Ε.Α.)  ΗΤΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ – Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ – 1974
Εκδόσεις : ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ    ΑΘΗΝΑ   1988


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια