ΒΙΒΛΙΟ : ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΧΟΥΝΤΑ ΑΤΤΙΛΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Το θερμό καλοκαίρι του 1974

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  ΧΟΥΝΤΑ ΑΤΤΙΛΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Το θερμό καλοκαίρι του 1974
Εκδόσεις : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ     ΑΘΗΝΑ   2008


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια